Marmorino Fine

- Marmorino är en naturlig mineralisk kalkbaserad puts för att skapa dekorativa ytbehandlingar på väggar både inomhus och utomhus.

Ytan på Marmorino Fine (Classic) är högblank och har mycket lyster med stort djup. 

Den är väldigt slät och känns mjuk och behaglig att ta på. Skiftningarna mellan de mörka och ljusa fälten är gradvis och reflekterar ljus väldigt väl. Med Marmorinoputsen kan man skapa ett mönster som är mycket livligt. Det är denna puts som i folkmun benämns som Stucco Lustro. Denna variant av marmorino kallas ibland för Venetian plaster, även polished plaster används i vissa regioner.

Det är ett naturligt material som består av kalk och malen marmor. Kännetecken är dess hårdhet och motståndskraft i fuktiga miljöer som det är i den venetianska lagunen. Denna puts ska betraktas som en natursten vad gäller vattentålighet.

Den är mycket uppskattat för sin estetik, unik när den är ordentligt belyst. Det används i sofistikerade miljöer som trapphus, butiksmiljöer, receptioner, kontor, villor. I badrummet är det ett alternativ till marmor och keramik. Varje objekt präglas av hantverkarens handlag.

Produkten är naturligt vit och kan färgsättas med vårt smarta färgsystem.

Applicering:

Se till att täcka angränsande ytor samt golv före påbörjandet av putsningen. Tejpa noggrant för att få rena avslut och minimera risken för kladd.

Applicera inte produkten under temperaturer på +5°C (+41°F).

Applicera inte produkten utomhus ifall det inte finns något skydd uppifrån från väta, som t ex ett tak eller takpannor/plåt på en mur.

Läs igenom avsnittet om förarbete innan arbetet påbörjas.

Kom ihåg att använda en ljuskälla parallellt med arbetsytan för att skapa ett släpljus. Placera ljuskällan där rummets installerade ljuskälla eller fönster kommer att komma ifrån. På detta sätt så kan du lättare se hur verktyget speglas i ytan och därmed lättare uppnå önskad effekt. Var noga med att flytta ljuskällan då och då för att undvika att putsen torkar för snabbt i värmen från lampan.

Första lagret som appliceras kan antingen färgas in eller användas naturellt. Det läggs på med ett Flexibelt Handstål. Var nogsam med att inte arbeta systematiskt då detta mönster i detta lager syns i den färdiga ytan. När man har uppnått önskad lagertjocklek så ser man till att skapa ett oregelbundet mönster i ytan. Detta lager appliceras tjockt, ca 700 gram/kvadratmeter. Första lagrets syfte är att skapa ett jämnt sugande underlag för de nästkommande lagerna.

För att undvika problem med att ta bort maskeringstejp vid slutet av jobbet, är det bäst att ersätta all tejp när första lagret är helt eller nästan helt torr.

När första lagret har torkat helt, normalt sett nästa dag, appliceras det andra lagret noggrant med stucco-handstålet med ca 500 gram per kvadratmeter. Alltid hålla i minnet är att syftet med detta skikt är att lägga den jämnaste möjliga ytan, var noga med att undvika att skapa blanka/polerade områden. Eftersom blanka områden kan orsaka problem vid tillämpningen av nästa lager, är det nödvändigt att arbeta med en lätt beröring. Utan att trycka för hårt, upprätthålla en 40° vinkel med bladet av stuccohandstålet. Om appliceringen av det andra lagret inte ger dig en slät, jämn yta, ska du lägga på ytterligare ett lager omedelbart innan andra skiktet torkar. Vi föreslår att du applicerar detta ytterligare skikt när målet är att ha så lite struktur som möjligt eller när du vill uppnå en riktigt hög kvalitet.

Det är möjligt att applicera det sista lagret så snart andra lagret börjat torka, dock så föredrar de flesta att vänta på andra lagret torkar helt på grund av risken för att materialet släpper från föregående lager. Applicera det sista lagret tunt med stucco-handstålet. Man börjar med att dra på mot det föregående lagret med handstålet i ca 30-35° vinkel mot underlaget. När man sedan fortsätter rörelsen så ”skrapar” man bort överflödigt putsbruk i riktning genom att vinkla handstålet i ca 40-45° vinkel mot underlaget. Varje gång man lägger färskt putsbruk så gör man det i olika riktningar. Detta för att skapa ett oregelbundet mönster. För varje drag så ändrar man riktning. På detta sätt får man ett tunt lager som poleras upp till önskad blankhet. Eftersom materialet på din spatel torkar ut över tid, måste man ibland skrapa bort torkat materialet, kasta det, och ersätta den med ny puts.

För att uppnå en sömlös applicering när du flyttar från en sektion till en annan måste du fortsätta glätta både horisontellt och vertikalt. Appliceringen bör normalt sett fortsätta tills väggen är helt färdig. Om väggen är stor, behöver du fler än en person för applicering. Annars riskerar du att lämna fula överlappande märken.

Efter att det sista lagret är applicerat, går man vidare med att endast polera. Gå över ytan flera gånger med ett rent stucco-handstål. Arbeta hela tiden i olika riktningar. Säkerställ att eggen är helt ren och slät genom att slipa den med sandpapper, 240 – 400 korn. Om 3 personer arbetar så är det bäst att 2 personer applicerar och gör en snabb polering och den 3:e personen endast polerar/glättar. Innan ytan torkar helt så poleras den med en microfiberduk.

OBS! Viktigt att tänka på: När man applicerar sista lagret och särskilt när man glättar så ska man vara noggrann med att föra handstålet korrekt. Det görs genom att vinkla handstålet i ca 45° mot rörelseriktningen (tänk på en snöplog och hur den är vinklad mot körbanan).

Syftet med det tredje lagret är att få en slät och blank yta. Blankheten innebär att porositeten har minskat. Viktigt att förstå är att när materialet har börjat torka så krymper det, då öppnas mikro-porer. Desto mer mikro-porer det finns, desto mindre blank kommer ytan att vara. Om tredje lagret är för tjockt, antingen av misstag eller av nödvändighet (i de fall där tidigare lagret inte var tillräckligt jämnt), så blir putsen inte så blank som den bör. För att undvika detta, kan det vara bättre att applicera den tredje omgången i två lager. Först, genom att lägga på ett snabbt lager på en kvadratmeter stort område utan polering, och sedan genom att lägga på ett till. Denna gång slutför man poleringen som den beskrivs ovan. Det är fördelaktigt att i slutskedet av polering att använda handverktyget i plast. Detta för att undvika ”brännmärken” i ytan samt för att få en högre glans och täthet.

När putsen är helt torr, normalt efter minst 24 timmar. Föreslår vi att man använder vår naturliga bivax pigmenterad efter samma recept som putsen, eller naturell för att skydda ytan. Pigmenteringen ger putsen en ytterligare dimension och rikare färg, man minimerar även ljusa partier.

Kom ihåg att det inte ska vara svårt att arbeta med Marmorino. Om det känns svårt och problematiskt så stanna upp och fundera på vad problemet kan vara.

Skydda putsade ytor mot smuts

Marmorino är tack vare dess släta yta, en yta som inte blir smutsig lätt. Dock rekommenderar vi följande skyddande behandlingar.

Interiört

Efter minst 24 timmar kan man använda sig av följande metoder.

  1. Ett lager av naturlig bivax för att uppnå en vattentålighet och motståndskraft mot smuts. Detta gör också ytan blankare.
  2. Ett lager av Marseille tvål för att uppnå en vattentålighet och motståndskraft mot smuts. Detta gör inte ytan blankare men ger en säregen mjuk känsla att ta på.
  3. Efter ett lager av naturlig bivax så kan man applicera ett lager parafinvax. Detta ger en tätare yta som är lätt att hålla ren. Detta gör ytan högblank.

Exteriört

Efter minst 48 timmar vid 20°C eller högre, appliceras HydroCalce.

Det är en färglös vätska framtagen för att skydda och göra ytan mer vattentålig på utvändiga putsytor. Denna förändrar inte utseendet på putsen.

Nedladdningsbart (PDF):

Instruktionsfilm för Marmorino Fine:

Materialåtgång:

3 lager totalt ca 1,5 kg/m²

Första lagret med Marmorino Medium ca 0,7 kg/m²

Andra lagret med Marmorino Fine ca 0,5 kg/m²

Tredje lagret med Marmorino Fine ca 0,3 kg/m²

Total materialtjocklek vid färdig puts för 3 lager: ca 1 – 2 mm

Verktyg som används:

Flexibelt Handstål för applicering, medium stucco-handstål för glättning, slev att ta upp bruket med, några spacklar i varierande storlek, handverktyg i plast, en mjuk trasa.

Bli kontaktad

Kontakta oss

Stucco Italiano Sverige AB

Tegelmästarevägen 5
233 91 Svedala

+46 (0) 704 – 28 81 28
michael@stuccoitaliano.se