Beton Stucco

Detta är ett putsbruk vi har tagit fram för att enkelt kunna imitera betong på flera olika vis. Putsen består utav huydralisk kalk, cement och marmor-damm.

Det har under det senaste årtiondet blivit allt mer populärt med nakna betongytor i våra hem, exklusiva butiker och andra utrymmen.

Beton Stucco levereras som ett ljus-grått pulver som endast behöver blandas med vatten. Beton Stucco kan putsas på väggar, objekt och möbler bland annat.

Produkten kan också pigmenteras med vårt smarta färgsystem.

Applicering av beton:

Skydd för arbetsområdet: placera maskeringstejp och skyddande material över ytor som ska skyddas.

Applicera inte vid temperaturer under 5° C (41° F).

Nedan följer några råd om hur man enkelt applicerar Betong Stucco. Betong Stucco läggs på i 2 lager. Första lagret en dag och det efterföljande nästa dag (eller när det första lagret är helt torrt).

Läs igenom avsnittet om förarbete innan arbetet påbörjas

Här nedan beskrivs arbetssättet för att skapan en porig och patinerad typ av betongyta.

Blanda en 16 kg behållare med ca 5,2 – 6 liter vatten. Materialet levereras i en plastpåse inuti en hink, lyft ur påsen och häll vattnet i hinken och därefter pulvret, blanda väl.

Prima underlaget med vår Quartz Primer för bästa vidhäftning. Låt primern torka helt. 

Putsa därefter det första lagret Beton Stucco. Applicera med ett Flexibelt Handstål. I detta skedet kan du putsa tunt, nästintill en skrapspackling. Syftet här är att täcka hela underlaget och att skapa ett jämnt sugande underlag.

För att undvika problem med att ta bort maskeringstejp vid slutet av jobbet, är det bäst att ersätta all tejp när första lagret är helt eller nästan helt torr.

När första lagret har torkat helt, normalt sett nästa dag, appliceras det andra lagret. Putsbruket appliceras över hela ytan i ett jämnt lager. När du har applicerat ett par kvadratmeter så täcker du ytan med plast. En tjock byggplast brukar vara det bästa. Glätta sedan över plasten med ett rent handstål. Detta görs för att stänga inne luft som i sin tur skapar naturliga porer i putsen.

Låt putsen härda till dagen efter.

Avlägsna plasten från den torra putsytan. Nu kan man slipa över ytan om man så önskar. Med maskin eller för hand. 

Gnugga in outspädd Olivsåpa i putsen, möjligtvis med några droppar svart pigment. Detta förhöjer kontrasten i porer och håligheter, patinerar ytan. I detta skedet har du många möjligheter att skapa unika objekt.

Olivsåpan skyddar också ytan från smuts och väta.

Exempel på ytor som går att skapa med Beton Stucco:

Beton Stucco med en logotyp inputsad med hjälp utav en schablon.

Beton Stucco putsad för att efterlikna betong som har blivit gjuten i en träform.

Nedladdningsbart (PDF):

Materialåtgång:

2 lager totalt ca 1,5 kg/m² 

Första lagret Beton Stucco ca 0,5 kg/m²

Andra lagret Beton Stucco ca 1 kg/m²

Total materialtjocklek vid färdig puts : ca 3 mm

Verktyg som används:

Flexibelt Handstål för applicering, slev att ta upp bruket med, några spacklar i varierande storlek, tjock byggplast.

Bli kontaktad

Kontakta oss

Stucco Italiano Sverige AB

Industrigatan 26
233 51 SVEDALA

Besök oss efter överenskommelse

+46 (0) 704 – 28 81 28
michael@stuccoitaliano.se